Croeso i Sioe Cerrigydrudion

 Cystadleuaethau  Gwartheg Newydd 2015

 

"Y Gorau o Dri - The Best of Three"

Kindly Sponsored by

 NFU Cymru, Llanrwst, Uwchaled, Ogwen and Nant Conwy Branch

Enter a Group of Three Pure Bred Cattle at Eglwysbach, Llanrwst and Cerrigydrudion Shows for the chance to win -

1st Prize = £300; 2nd Prize = £200; 3rd Prize = £100.

Rheolau Cystadleuaeth - Competition Regulations  follow the link on the left hand column.

 

 Pencampwriaeth

"Y Fenyw Orau"

Kindly Sponsored by Cogent

 £50 gwerth o 'Straws Semen.' 

 

"Grwp o Dri'

Kindly Sponsored by Corwen Farmers

£30 i'r Pencampwr a £20 i'r Is-Bencampwr

 

 Cystadleuaeth Defaid Newydd 2015

Cystadleuaeth Defaid Mynydd Cymreig

 "Hwrdd y Flwyddyn."

  

Gair gan y Cadeirydd 2015 - Iwan Price

  

Cynhelir Sioe Cerrig yn flynyddol ar y dydd Sadwrn cyntaf o Fedi. Eleni mae hynny ar y Dydd Sadwrn, 5fed o Fedi 2015. 

Mae yna amryw o atyniadau i apelio ar gyfer pawb:

 • Gwartheg
 • Defaid – Nawdd gan gwmni  I’ansons, gwerth £300 o fagiau bwyd i bencampwr y defaid.
 • Ceffylau
 • Rasus Cwn
 • Cynnyrch Cartref
 • Arddangosfa o hen beiriannau
 • Cystadleuaeth cneifio efo gwellau
 • Stondinau amrywiol
 • Bwyd a diod
 • Gweithgareddau i’r Plant yng ngofal C.Ff.I Uwchaled – gan gynnwys peintio gwynebau
 • A llawer mwy
 • Beirniaid o safon, Cynnyrch o safon
 • Diwrnod cymdeithasol i’r teulu cyfan.
 • Cynhelir Dawns y Sioe yn y babell fin nos ar gyfer pobl ifanc ac oedolion 16+.

 

Welcome to Cerrigydrudion Show

 A Word from the Chairman 2015 - Iwan Price

 

Cerrigydrudion Show is always held on the first Saturday in September.  This year it is Saturday, 5th September 2015. 

There are lots of activities to appeal to everyone:

 • Cattle
 • Sheep - I'Ansons feed company is sponsoring the Sheep Interbreed Section with £300 worth of sheep feed to the Champions.
 • Horses
 • Dog Races
 • Home Produce
 • Exhibitions of old machinery
 • Hand Shearing Competitions
 • Variety of Trade Stands
 • Food and Drink
 • Activities for children - through the Uwchaled Young Farmers Club - including Face Painting
 • And lots more...
 • Stock, Produce and Judges of High Quality
 • A social day out for all the family
 • The Show Dance follows the show in the marquee for adults and young people over 16.

Lleoliad - Location

Er mwyn cyrraedd y Sioe mae’n rhaid mynd allan o Cerrigydrudion am Lyn Brenig/Dinbych.  Mae’r Sioe yn y caeau ar y chwith a’r parcio ar y dde.

The Show is on the road out of Cerrigydrudion towards Llyn Brenig/Denbigh.  The Show fields are on the left and parking is on the right.

Parcio AM DDIM

For Sat Nav use, LL21 9SW.

Mynediad - Admission

The Show opens at 9am with admission at £6 for adults, £5 senior citizen and £2 for children, and £16 Family ticket. We look forward to welcoming you to Cerrig Show, please take the time to enjoy exploring the rest of our website.

Cerrig | Sioe Cerrig Show Cerrigydrudion

Cerrig | Sioe Cerrig Show Cerrigydrudion