Croeso i Sioe Cerrigydrudion

Dilyn ni ar Facebook - Follow us on Facebook


facebook____________________________________________________________

 

"Cystadleuaeth Canmlwyddiant Rhiannon Hardy"

"The Rhiannon Hardy Centenary Competition"

1919- 2019 

For Details - click here

Par o Heffrod / Pair of Heifers

Noddwyd Gan / Sponsored by 

Cwmni Emyr Evans a Clwyd Ellis Transport

Prizes 1st = £200; 2nd = £100; 3rd = £50. 


 *** Cystadleuaeth NFU Gwartheg "Dau ar Dennyn" ***

 ***Cystadleuaeth FUW "Y Tri Hwrdd" ***

Yn Cychwyn yn Sioe Llanrwst - Mehefin 29 June 2019

 Dilyn y Linc ar y Chwith / Follow the Link on the Left  

 

Llywydd y Sioe 2019

 Ifor Owen, Penrhiw, Cerrigydrudion - Hendreddwyfan gynt.

 

  Cynhelir Sioe Cerrig yn flynyddol ar y dydd Sadwrn cyntaf o Fedi. Eleni mae hynny ar y Dydd Sadwrn, 7fed o Fedi 2019. 

Mae yna amryw o atyniadau i apelio ar gyfer pawb:

 • Gwartheg
 • Defaid – Nawdd gan gwmni  I’ansons.
 • Ceffylau
 • Rasus Cwn
 • Cynnyrch Cartref
 • Arddangosfa o hen beiriannau
 • Cystadleuaeth cneifio efo gwellau
 • Stondinau amrywiol
 • Bwyd a diod
 • Gweithgareddau i’r Plant yng ngofal C.Ff.I Uwchaled – gan gynnwys peintio gwynebau
 • A llawer mwy
 • Beirniaid o safon, Cynnyrch o safon
 • Diwrnod cymdeithasol i’r teulu cyfan.
 • Cynhelir Dawns y Sioe yn y babell fin nos ar gyfer pobl ifanc ac oedolion 16+.

Welcome to Cerrigydrudion Show

 Cerrigydrudion Show is always held on the first Saturday in September.  This year it is Saturday, 7th September 2019. 

There are lots of activities to appeal to everyone:

 • Cattle
 • Sheep - I'Ansons feed company is sponsoring the Sheep Section.
 • Horses
 • Dog Races
 • Home Produce
 • Exhibitions of old machinery
 • Hand Shearing Competitions
 • Variety of Trade Stands
 • Food and Drink
 • Activities for children - through the Uwchaled Young Farmers Club - including Face Painting
 • And lots more...
 • Stock, Produce and Judges of High Quality
 • A social day out for all the family
 • The Show Dance follows the show in the marquee for adults and young people over 16.

Lleoliad - Location

Er mwyn cyrraedd y Sioe mae’n rhaid mynd allan o Cerrigydrudion am Lyn Brenig/Dinbych.  Mae’r Sioe yn y caeau ar y chwith a’r parcio ar y dde.

The Show is on the road out of Cerrigydrudion towards Llyn Brenig/Denbigh.  The Show fields are on the left and parking is on the right.

Parcio AM DDIM / FREE Parking.

For Sat Nav use, LL21 9SW.

Mynediad - Admission

The Show opens at 9am with admission at £6 for adults, £5 senior citizen and £2 for children, and £16 Family ticket. We look forward to welcoming you to Cerrig Show, please take the time to enjoy exploring the rest of our website.

Cerrig | Sioe Cerrig Show Cerrigydrudion

Cerrig | Sioe Cerrig Show Cerrigydrudion