Y Llywydd - The President 2019

Ifor Owen, Penrhiw, Cerrigydrudion (Hendreddwyfan - gynt)

Cerrig Show President 2019

Cerrig Show President 2019