Ysgrifenyddion Gorffenol - Past Secretaries

 • 1894-97, R Hughes, Tyn y waen, Glasfryn
 • 1895-96, David Jones, Bryn Saint
 • 1898-04, W.D.Jones
 • 1905-45, D.J.Hughes
 • 1945-61, J Rees Davies
 • 1962, Ifor W Roberts
 • 1963, Gwilym Richards, Rhyddfa
 • 1964-67, J.A.Smith, School and Iorwerth V.Davies, Gwenallt
 • 1968, Emrys Jones, Pen y bont
 • 1969-73, J.H.Jones, Perthi Llwydion
 • 1974-77, W.M.Roberts, School
 • 1978-82, Arwel Jones, Cronglwyd
 • 1983-90, Trebor Jones, Traian
 • 1991-96, Gwynfryn & Buddug Jones, ‘Rhafod
 • 1997-00, Tecwyn & Eirwen Jones, Erw Wen
 • 2001, Enid Williams
 • 2002 - 2015, Brian Roberts, Cerrigydrudion
 • 2016 - date, Gwyn Davies, Ty'n Pistyll, Cerrigydrudion

Horticulture & Home Produce Secretaries

 • 1970-74, Eileen Jones, Isgaer
 • 1975 - 2019, Nesta Evans, Fron Deg, Maerdy
 • 2019 - date, Carol Humphreys & Rhian Ellis

Horse & Pony Secretaries

 • 1970-79, Peter Lewis, Groudd Hall
 • 1980-82, Trebor Jones, Traian
 • 1983-90, Eirian Evans, Cwrt y llyn
 • 1991-94 Iola Williams, Tain y foel
 • 1995 - 2007, Carol Wynne, Hendre Glan Alwen
 • 2008 - 2012, Melissa Brown,Cefn Hir Fynydd Uchaf
 • 2012 - 2015, Emma Roberts, Derwydd, Llanfihangel GM
 • 2015 - 2019, Mariel Evans, Cwrt y Llyn, Pentrefoelas
 • 2019 - date, Helen Hitchmough

Cattle & Sheep Secretaries

 • 1983-88, Griff Ellis, Moelfre Mawr
 • 1989-93, Gwynfryn Jones, Erw Wen
 • 1994-97, Erfyl Edwards, Penybryniau
 • 1998-03, Bryn Jones, Tan y ffordd
 • 2004-05, Alun Jones, Central Buildings
 • 2006 - date, Ifor Jones, Tai’n y Waen.

Cerrigydrudion Show | Past Secretaries

Cerrigydrudion Show | Past Secretaries