Is Lywyddion - Vice Presidents

Allday, Mrs M A                 The Garden House, Bryndedwydd, Corwen
Davies, Gareth Ll Dolwerfyl, Cerrigydrudion
Davies, Gwyn Ll Ty'n Pistyll, Ty Nant
Davies, Huw Uwchaled, Wernfechan, Ruthin
Davies, R David Tyn y Felin, Llangwm
Edwards, Erfyl  Pen y Bryniau, Betws GG
Edwards, Hefin Pen y Bryn, Cerrigydrudion 
Edwards, Huw  Bwlch Mawn, Cerrigydrudion 
Edwards, Trebor C  Bryn Alaw, Betws GG 
Ellis, Eifion  Cernioge Bach, Glasfryn 
Ellis, Glyn  Plas Hafod y Maidd, Glasfryn 
Ellis, Hywel  Y Bala 
Evans, Miss Carys  Bryn Hilyn, Pentrefoelas 
Evans, Mrs Carys  Tan y Gaer, Llanfihangel 
Evans, Mr a Mrs Dewi   Cwrt y Llyn, Pentrefoelas
Evans, Iolo   Amaethwyr Corwen
Evans, T O    Hafod Dinbych, Pentrefoelas
Finch, Capt, C Wynne   Cefnamlwch, Tudweiliog
Griffiths, D H  Garthmeilio, Llangwm 
 Hall, Peter 87 Ffordd Llewelyn, Wrecsam 
Hall, Mr a Mrs R & G   Cae Bryn, Cerrigydrudion
Hitchmought, T J  Pant y Mel Mawr, Betws GG 
Hooson, J E   Bryn y Glyn, Glan Conwy 
Hughes, Berwyn Ystrad Fawr, Llangwm 
Hughes, Hywel  Pant Dedwydd, Cerrigydrudion 
Humphreys, Aeron  Tai Draw, Cerrigydrudion 
Humphreys, David  Tai Draw, Cerrigydrudion 
Jackson, Mr a Mrs  Maes Mawr Hall, Maerdy 
Johnson, FC  Tredegar Villa, 50 North Road, Abergavenny 
Jones, Aerwyn  Aeddren Ucha, Llangwm 
Jones, Alun Glanffrwd, Ty Nant
Jones, Arthur Perthi Llwydion, Cerrigydrudion
Jones, Arwel Arddwyfaen, Ty Nant
Jones, Arwel 12 Heol y Castell, Bala
Jones, Bryn Tan Ffordd, Cerrigydrudion
Jones, Ceiriog Cilgoed, Derwen
Jones, Dewi, Ll Nant y Pyd, Llangwm
Jones, Emyr W Ty Tai'n y Foel, Cerrigydrudion
Jones, Eurfyl Pantgriafolen, Cerrigydruion
Jones, Gareth M Plas Onn, Cwmpennaner
Jones, Mrs Glenys Gwernannau, Llangwm
Jones, Goronwy Bron y Garth, Nebo
Jones, Mrs Gwenfair Hafod yr Esgob, Cwmtirmynach
Jones, Guto Cefnhirfynydd Isa, Glasfryn
Jones, Gwyndaf Llwyn Saint, Ty Nant
Jones, Gwynfryn O Rhafod, Ty Nant
Jones, Hefin  Ty Mawr, Cwmpenanner 
Jones, Ieuan  Blaen Cwm, Cwmpennaner 
Jones, Ifor  Tai'n y Waen, Llanfihangel GM 
Jones, John  Bwlch y Beudy, Cerrigydrudion 
Jones, Lloyd  7 Maes Hyfryd, Ffordd Cae Glas, Ruthin 
Jones, Llyr  Derwydd, Llanfihangel 
Jones, Rhys  Llwyn Saint, Ty Nant 
Jones, R R   Pentre Bach, Cwmpenanner 
Jones, T Lloyd  Glyn Myfyr, Cae Castan, Ruthin 
Lewis, Peter  Groudd Hall, Cerrigydrudion 
Morris, Endaf  Gydros, Cwmpenanner 
Morris, Huw I Hafod y Maidd, Glasfryn 
Norton, Dr D P Hendre Llan, Cerrigydrudion 
Owen, Elwyn  Gwern Newydd, Betws GG 
Owen, Ifor Hendreddwyfaen, Ty Nant 
Owen, Neville Tyddyn Tudur
Parry, Jessie Clegir, Betwss GG
Price, Gwynfor Fron Heulog, Cerrigydrudion
Roberts, Mrs Ann Hafod, Wern Uchaf, Rhuthun
Roberts, D K Ty'n Gilfach, Cefn Brith
Richards, Gwilym Rhyddfa, Pentrellyncymer
Tee J D, BEM Dairy Cottage, Bala
Thomas, Bryan Ty Uchaf, Betws GG
Thomas, Gerallt Ty'n Graig, Cefn Brith
Thomas, Glanli Bron Gader, Dinmael
Williams, Alwyn Cappele, Cwmpenanner
Williams, Huw, C Y Bwthyn, Tai'n Foel, Cerrigydrudion
Williams, Ieuan Llys Mai, Cerrigydrudion
Williams, Roger Bryn Llys, Llanfihangel GM
Williams, Sion Cappele, Cwmpenanner
Williams, Wyn Godre'r Cwm, Cerrigydrudion
Wynne, Carol Hendre Glan Alwen, Llanfihangel GM
Wynne, Trefor Hendre Glan Alwen, Llanfihangel GM

Is Lywyddion Vice Presidents

Is Lywyddion Vice Presidents