Beirniaid / Judges 2017

Sioe Cerrigydrudion Show 2017

 

Beirniaid/Judges

Dosbarth/Class

Enw’r Beirniad/

Judge Name

Cyfeiriad/Address

GWARTHEG/CATTLE

Gwartheg Duon Cymreig/ Welsh Black Cattle. Points Show

Emyr Jones

Graig Goch, Nebo

Bridiau Traddodiadol Prydeinig/Traditional Native Breeds

Emyr Jones

Graig Goch, Nebo

Gwartheg Godro/Dairy Cattle

Wyn Owen

Llwydfan, Tal y Cafn, Conwy

Gwartheg Limousin Cattle

Eilir Thomas

Bryn, Nebo

Gwartheg Charolais Cattle

Eilir Thomas

Bryn, Nebo

Unrhyw Wartheg Brid Pur Cyfrandirol Eraill Agored/Any Other Pure Continental Cattle Open

Eilir Thomas

Bryn, Nebo

Gwartheg Eraill Lleol/Other Cattle Local

Mr A Morgan

Wingate, County Durham

Gwartheg Eraill Agored/Other Cattle Open

Mr A Morgan

Wingate, County Durham

Adran Ieuenctid Lleol – Gwartheg

Gwartheg Commercial (Dan 26)/ Commercial Cattle (Under 26)

Mr A Morgan

Wingate, County Durham

Gwartheg Young Handler Cattle (Beef)

Eilir Thomas

Bryn, Nebo

Gwartheg Young Handler Cattle (Dairy)

Wyn Owen

Llwydfan, Tal y Cafn, Conwy

 

Gwartheg Pencampwriaeth Interbreed Champion

Glyn Howatson

Ty Newydd, Nantglyn

DEFAID/SHEEP

Pencampwriaeth Bridiau Defaid Interbreed (Unigol)/Champion Sheep (Individual)

Erfyl Edwards

Pen y Bryniau, Betws GG

Pencampwriaeth Bridiau Defaid (Grwp)/ Interbreed Champion Sheep (Group).

Erfyl Edwards

Pen y Bryniau, Betws GG

Pencampwriaeth Bridiau Defaid (Oen Hwrdd)/ Interbreed Champion Sheep (Ram Lamb).

Erfyl Edwards

Pen y Bryniau, Betws GG

Cwpan Hafodwen

Cennin Eifion

Winllan, Caernarfon

Gwobr arbennig I ddosbarthiadau lleol. Chwech oen fenyw.

Dewi Jones

Disgarth Isaf, Ty Nant

Defaid Pedigri Cymreig Agored/Welsh Pedigree Sheep

Richard Lloyd

Cildaugoed, Tremeirchion

Defaid Mynydd Cymreig, Beinw/Welsh Mountain Sheep Females

Bob Roberts

Gorswen, Rowen, Conwy

Defaid Mynydd Cymreig, Hyrddod/Welsh Mountain Sheep Rams

Glyn Roberts

Nant y Mêl, Eglwysbach,  Conwy

Gwobr Arbennig Deg Hespin/Special Class 10 Yearlings

Bob Roberts

Gorswen, Rowen, Conwy

Gwobr Arbennig 10 Oen Fanw/Special Class 10 Ewe Lambs

Bob Roberts

Gorswen, Rowen, Conwy

Adran Ieunctid Defaid

 

Defaid Cymreig Dan 26

Cennin Eifion

Winllan, Caernarfon

Adran Unrhyw Frid, ac eithrio defaid mynydd Cymreig (Dan 26)

Cennin Eifion

Winllan, Caernarfon

Oen Swci/Pet Lamb

Llwydd y Sioe

 

Cystadleuaeth Bugail Ifanc/ Young Sheep Handler Competition

Dewi a Marian Jones

Disgarth Isaf, Ty Nant

Cystadleuath Beirniadu

Gwion Owen

Hendreddwyfan, Llangwm

 

Wyn Cigydd Agored/Butchers Lambs Open

Alan Davies

Llys Farm, Dinbych

Wyn Cigydd Lleol/Butchers Lambs Local

Alan Davies

Llys Farm, Dinbych

Defaid Charollais Sheep

 

David Jerman

Gwernau, Llawr y Glyn, Caersws

Open Class for any other breeds, Continentals

David Jerman

Gwernau, Llawr y Glyn, Caersws

Defaid Beltex

Emyr Lloyd

Ruthin Farmers Auction

 

Bridiau eraill agored/Other Breeds Open

Clwyd Jones

Cilgoed, Derwen

Defaid Suffolk Sheep

Alun Wyn Evans

Penllyn Farm, Tywyn

Defaid Caled Cymru Pennau Brith/Hardy Welsh Speckled Face

Caren Jones

Rhôs Helyg, Bryn Croes, Pwllheli

Defaid Texel Sheep

Emyr Lloyd

Ruthin Farmers Auction

Defaid Lleyn Sheep

Hugh Edwards

Fferm, Llanfwrog

Defaid Cheviot Sheep

Arthur Roberts

Ty Draw Farm, Bodfari

Defaid Torddu/ Torwen

Badger Faced Sheep.

Lyn Williams

Banc Farm, Talley

Defaid Croes, yn cynnwys Defaid Miwl/ Crossbred Sheep including Mules (Newydd i 2017)

Arwyn Morris

Pen y Coed, Llannefydd

Defaid Duon/Black Welsh Mountain Sheep.

Gwawr Hughes

Bodgaeaf Uchaf, Pwllheli

Rare, Minority and Primitive Breeds

Tudur Jones

Islwyn, Gaerwen, Ynys Môn

Cŵn/Dogs

Anne Lloyd

Carreg Berwydd, Llanfihangel GM

Cynnyrch Fferm / Farm Produce

Guto Jones

Cefnhirfynydd Uchaf, Cefn Brith

Ffon Bugail / Shepherd’s Crook

Brian Roberts

Cerrigydrudion

Cneifio Gwellaif / Hand shearing

Edward Williams

Hendre Cwm Prysor, Trawsfynydd

Cystadleuaeth y Tri Hwrdd, (FUW)

Emyr Jones

Rhiwaedog, Bala

Cystadleuaeth (Gwartheg) Dau ar Dennyn (NFU)

Glyn Howatson

Ty Newydd, Nantglyn