Beirniaid / Judges 2018

Sioe Cerrigydrudion Show 2018

 

Beirniaid/Judges

Dosbarth/Class

Enw’r Beirniad/

Judge Name

Cyfeiriad/Address

GWARTHEG/CATTLE

Gwartheg Duon Cymreig/ Welsh Black Cattle. Points Show

Sion Wyn Jones

Pencafn, Pentir, Bangor

Bridiau Traddodiadol Prydeinig/Traditional Native Breeds

Sion Wyn Jones

Pencafn, Pentir, Bangor

Gwartheg Godro/Dairy Cattle

John Roberts

Ty’n Celyn, Gwyddelwern

Gwartheg Limousin Cattle

Esmor Evans

Monfa, Mold

Gwartheg Charolais Cattle

Esmor Evans

Monfa, Mold

Unrhyw Wartheg Brid Pur Cyfrandirol Eraill Agored/Any Other Pure Continental Cattle Open

Esmor Evans

Monfa, Mold

Gwartheg Eraill Lleol/Other Cattle Local

Michael Owens

Glantre, Pontsian, Llandysul

Gwartheg Eraill Agored/Other Cattle Open

Michael Owens

Glantre, Pontsian, Llandysul

Adran Ieuenctid Lleol – Gwartheg

Gwartheg Commercial (Dan 26)/ Commercial Cattle (Under 26)

Michael Owens

Glantre, Pontsian, Llandysul

Gwartheg Young Handler Cattle (Beef)

Esmor Evans

Monfa, Mold

Gwartheg Young Handler Cattle (Dairy)

John Roberts

Ty’n Celyn, Gwyddelwern

 

Gwartheg Pencampwriaeth Interbreed Champion

Glyn Owens

Ruthin Farmers Auction

DEFAID/SHEEP

Pencampwriaeth Bridiau Defaid Interbreed (Unigol)/Champion Sheep (Individual)

John Owen

Golygfa’r Dyffryn, Rowen

Pencampwriaeth Bridiau Defaid (Grwp)/ Interbreed Champion Sheep (Group).

John Owen

Golygfa’r Dyffryn, Rowen

Pencampwriaeth Bridiau Defaid (Oen Hwrdd)/ Interbreed Champion Sheep (Ram Lamb).

John Owen

Golygfa’r Dyffryn, Rowen

Cwpan Hafodwen

Aled Hughes

Ystrad Fawr, Llangwm

Gwobr arbennig I ddosbarthiadau lleol. Chwech oen fenyw.

Trefor Wynne

Hendre Glan Alwen, Llanfihangel GM

Defaid Pedigri Cymreig Agored/Welsh Pedigree Sheep

Geraint Jones

Penpalmant Farm, Denbigh

Defaid Mynydd Cymreig, Beinw/Welsh Mountain Sheep Females

Richard Williams

Caerynwch Farm, Dolgellau

Defaid Mynydd Cymreig, Hyrddod/Welsh Mountain Sheep Rams

Eryl Morris

Ty Du, Tregeiriog

Gwobr Arbennig Deg Hespin/Special Class 10 Yearlings

Richard Williams

Caerynwch Farm, Dolgellau

Gwobr Arbennig 10 Oen Fanw/Special Class 10 Ewe Lambs

Richard Williams

Caerynwch Farm, Dolgellau

Adran Ieunctid Defaid

 

Defaid Cymreig Dan 26

Aled Hughes

Ystrad Fawr, Llangwm

Adran Unrhyw Frid, ac eithrio defaid mynydd Cymreig (Dan 26)

Aled Hughes

Ystrad Fawr, Llangwm

Oen Swci/Pet Lamb

Llwydd y Sioe

 

Cystadleuaeth Bugail Ifanc/ Young Sheep Handler Competition

Trefor a Carol Wynne

Hendre Glan Alwen, Llanfihangel GM

Cystadleuath Beirniadu

Gwion Owen

Hendreddwyfan, Llangwm

 

Wyn Cigydd Agored/Butchers Lambs Open

Meic Owen

Llys Meirion, Dolgellau

Wyn Cigydd Lleol/Butchers Lambs Local

Meic Owen

Llys Meirion, Dolgellau

Defaid Charollais Sheep

 

Mike Jones

Ffridd, Llandegai, Bangor

Open Class for any other breeds, Continentals

Mike Jones

Ffridd, Llandegai, Bangor

Defaid Beltex

Mark Tustain

Ty Tan Derw, Bryneglwys

 

Bridiau eraill agored/Other Breeds Open

Llion Jones

Rhiwlas, Saron

Defaid Suffolk Sheep

Gwynfryn Jones

Rhafod, Llangwm

Defaid Caled Cymru Pennau Brith/Hardy Welsh Speckled Face

Wyn Jones

Barhedyn, Aberhosan

Defaid Texel Sheep

Mark Tustain

Ty Tan Derw, Bryneglwys

Defaid Lleyn Sheep

Huw Jones

Hendre Bryn Cyffo, Gwyddelwern

Defaid Cheviot Sheep

Melfyn Williams

Y Graig, Pen y Groes, Brynsiencyn

Defaid Torddu/ Torwen

Badger Faced Sheep.

Henry Jones

Gwynle, Caerhyd, Nefyn

Defaid Croes, yn cynnwys Defaid Miwl/ Crossbred Sheep including Mules

Dewi Jones

Plas Pigot, Llansannan

Defaid Duon/Black Welsh Mountain Sheep.

Mark Bufton

Cefn y Berain Uchaf, Newtown

Rare, Minority and Primitive Breeds

Olwen Ford

Llan Farm, Llanfrothen

Cŵn/Dogs

Anne Lloyd

Cerrigydrudion

Cynnyrch Fferm / Farm Produce

Guto Jones

Cefnhirfynydd Uchaf, Cefn Brith

Ffon Bugail / Shepherd’s Crook

Brian Roberts

Cerrigydrudion

Cneifio Gwellaif / Hand shearing

Eilir Jones

Aeddren, Llangwm

Cystadleuaeth y Tri Hwrdd, (FUW)

Geraint Davies

Nant y Fedwen Uchaf, Bala

Cystadleuaeth (Gwartheg) Dau ar Dennyn (NFU)

Glyn Owens

Ruthin Farmers Auction