Contact Information

Email Enquiries

Cadeirydd / Chairman

Mr Ifan Jones

Cerrigydrudion 

Tel: 07887748641

 Email: ifanjones2009@hotmail.co.uk

Ysgrifennydd Cyffredinol/ General Secretary

 Mr Gwyn Davies

Ty'n Pistyll

Ty Nant

Cerrigydrudion

LL21 0TP

Tel: 01490 460591

Email: sioecerrig@gmail.com

Ysgrifennydd Adran Gwartheg a Defaid/ Cattle and Sheep Section Secretary

Mr Ifor Jones

Tai'n y Waen

Llanfihangel GM

Tel: 01490 420332

Email: tainywaen@googlemail.com

Ysgrifennydd Adran Ceffylau/ Horse and Gymkhana Section Secretary

Mrs Helen HItchmough

Cae Lloi

Betws Gwerfil Goch

Tel: 01490 460250

Ysgrifennydd Adran Cynnyrch Gardd, Fferm, Cartref a Gwaith Llaw/ Horticulture, Home Produce, Children and Handicraft Section Secretary

Mrs Carol Humphreys, Tai Draw, Llanfihangel GM

Tel: 01490 420270 a - 

Mrs Rhian Ellis, Plas Hafod y Maidd, Glasfryn

Tel: 01490 420261

Gofalwr a Chyfarwyddwr Stondinau Masnach / Trade Stand Secretary

Mr Trebor Jones

Is y Coed

2 Caerfelin

Ty Nant

Corwen

Sir Ddinbych


Tel: 01490 420611

Email: treborjones786@btinternet.com

Ysgrifennydd Nawddogaeth / Sponsorship Secretary 

Mr Alun Jones

Glan Ffrwd

Ty Nant

Corwen

Sir Ddinbych

Tel: 0771784409

Email: alun.glanffrwd@gmail.com

Trysorydd / Treasurer

Mrs Teleri Jones

Llety Mihangel

Llanfihangel G.M.

Tel: 01490 420005

Cyfarwyddwr y Sioe / Show Director

Mr Ioan Price

Fron Heulog

Cerrigydrudion

Tel: 01490420799

Mobile: 07889399560