Sponsors of Cerrig Show

Noddwyr Sioe Cerrigydrudion Sponsors 

DoodleIT Ltd

This website is donated by DoodleIT a website development company based in Ruthin, Denbighshire, North Wales.

FOR FARMERS

Leading Supplier and Manufactuer

of Animal Feeds.

www.forfarmers.co.uk

Colomendy industrial Estate Denbigh 

LL16 5TA 

01745 816391


 WYNNSTAY

 

  Animal Feeds, Grassland & Arable, 

Equestrian, Garden &

Pet Food,

clothing and Shooting

www.wynnstay.co.uk

info@wynnstay.co.uk

01691 828512

 

 

 

  

  AMAETHWYR CORWEN

1916 - 2016

 Dathlu Canrif o Wasanaeth Eleni

Blawdiau Anifeiliad, Offer ffensio & Adeiadalu,

Hadau, Gwellt a Gwair, ayb

www.corwenfarmersltd.co.uk 

enquiries@corwenfarmers.co.uk 

01490 412272

neu 

01490 420443 (Ffon Cerrigydrudion)

 

 

 

 CIGYDD BALA BUTCHER

Biff Cymreig, Cig Oen a Phorc Lleol

Gwasanaeth Rhostio Mochyn ar gael

69 Stryd Fawr, Y Bala

01678 520422

 

 

 

 D H Jones Ltd

Unit 6

Bala Enterprise Park

Y Bala

LL23 7NL

www.dhjonesltd.co.uk

dhjonesltd@btconnect.com

Tel: 01678 520666

 FARMERS MARTS

R G JONES

Arwerthwyr, Priswyr a Gwerthwyr Eiddo

www.farmersmarts.co.uk

www.rgjones-property.co.uk

Dolgellau: 01341 422334/422789

Bala: 01678 520495

 

 CEIR CYMRU

www.ceir-cymru.com

Glasfryn (A5)

Corwen

LL21 0RY

01490 420 231

 

 NFU LLANRWST

Sioned LLoyd & Lona Davies

www.nfu-cymru.org.uk

01492 640983 neu 01492 640113

llanrwst@nfumutual.co.uk

 

 

 WIL EDWARDS

Daearwaith Cyf.

Rhos Fawr,

Llangywair

Bala

LL23 7BT

07715 595018

w.edwards1@btconnect.com

 NWF AGRICULTURE

Supplier of high quality Dairy,

Beef & Sheep Feeds.

 

www.nwfagriculture.co.uk

 

0800 756 2787

MILFEDDYGON Y WERN

WERN VETERINARY SURGEONS

www.wernvets.co.uk

Ruthin: 01824 703066

Bala: 01678 521466

Llanrwst: 01492 640255

 

 LLIO HAF JONES

Gwaith Papur Amaethyddol

07795 278384

01490 420393

lliohafjones@gmail.com

 

 

 MALAC

Gwasanaeth i anifeiliad sydd wedi trigo

& gwasanaeth hen blastic silwair.

Derwydd, Llanfihangel GM, Corwen, LL21 9UP

 

07885 702877

 

 TEIARS SARACENS TYRES

King Street, Cerrigydrudion, LL21 9ST

www.saracenstyres.co.uk

01490 420355

 ACT - Your Farming Supplies People

Fertiliser, Feeds, Seeds, Supplements, Fuel/Oil, etc

Celfyn Williams 07778 817415

 

 

 

 FOELAS ARMS MOBILE BAR

Available for Weddings,

Birthdays and Functions

Tel: 01690 770213

 

 

 

 

 

 EMYR EVANS

Peiriannwyr Amaethyddol

Agricultural Engineers

Unit 9

Colomendy Industrial Estate

Denbigh, LL16 5TA

www.emyrevans.co.uk

01745 812333

 IAN EVANS

Saer Maen / Stonemason

Hurio Mini Digger Hire

01490 460262

07789094847

 

 

 MONA TRACTOR CO LTD

Providing Agricultural & Ground Care Sales

& Services over North Wales

Mona Tractors Ltd

Denbigh Road, Ruthin, LL15 2TN

01824 708810

 CLWYD ELLIS TRANSPORT LTD

Haulage, Plant & Agricultural Contractor

Bod Hyfryd, Glasfryn, Corwen, LL21 0RY

01490 420276

info@clwydellistransport.co.uk 

 DEWI MARK

Williams

Contractwr Amaethyddol / Agricultural Contractor

Pen y Bryn, Llangernyw

01745 860454

07776372396

 HUMPHREYS 

Plant & Machinery, Land Drainage,

Construction & Agricultural Contracts 

Tai Draw, Cerrigydrudion

01490 420270

 

 

 MEIRION DAVIES & CO LTD

Masnachwyr Amaethyddol 

Agricultural Merchants

Colomendy Industrial Estate

Denbigh, LL16 5TA

www.meiriondavies.co.uk

info@meiriondavies.co.uk

01745 812400

 J BRADBURNE PRICE & CO

Perchnogion Marchandoedd Anifeiliad,

Llanrwst a Wyddgrug 

Llanrwst: 01492 640693

Wyddgrug: 01352 753873

llanrwst@auctionmarts.com

 ARFON ROBERTS

New & Secondhand Farm Machinery

Fron Ddu, Padog, Betws y Coed, LL24 0NF

www.arfonroberts.co.uk

arfon@arfonroberts.co.uk

01690 770240

07860952435

 GUTHRIE JONES & JONES

Cyfreithwyr / Solicitors

Y Bala a Dinbych

 

01678 520428    bala@guthriejj.co.uk

01745 814817   dinbych@guthriejj.co.uk

 Trydanwr R JONES Electrician

Domestic, Commercial & Agricultural

01490 420362

07831777959

rjonesfrondeg@tiscali.co.uk

 

 

 Welsh LUING Beef

Premium Hafod y Maidd Welsh Luing Beef

Iwan & Eleanor Davies

Hafod y Maidd, Glasfryn, Corwen, LL21 0RY

info@welshluingbeef.co.uk

01490 420232

07879436958

 

 Ty ARCHITECTURE Cyf

Gwasanaeth Dylunio ar gyfer

prosiectau preswyl bach a mawr

Osian Parry Jones

01490420667

07833340997

tyarchitecture@hotmail.com

 T J ROBERTS & SON

Family Butchers

www.welshqualitymeat.co.uk

Ty Tryweryn, 8 Ffordd yr Orsaf, Bala, LL23 7NG

01678 520471

info@welshqualitymeat.co.uk

 

RUTHIN FARMERS AUCTION COMPANY LTD

In conjunction with Clough & Co

Auctioneers & Valuers . Arwerthwyr & Priswyr

Residential, Agricultural & Commercial,

Land & Estate Agents

www.ruthinfarmers.co.uk

01824 705000

01745 812049

BLODYN AUR

Olew gwbl Cymreig wedi'i dyfu ai' wasgu

ganddon ni, dafliad carreg o Cerrig.

Welsh Rapeseed Oil.  

Grown, pressed & bottled in Wales.

 

 

 

THERMOCRETE CHIMNEY LINING SYSTEMS

www.thermocrete.com

 

Freephone: 0800 034 5442

01490 420358

07798 551554

 

 

GODDARD 

Gwasanaethau Tacsis a Bysus Mini 

Cerrigydrudion

01490 420458 / 420356 /420690

 

 

 

 

 

G R EVANS & CO

Cig Da o Gymru 

Y Lladd-dy

Ty Gwyn, Corwen

01490 412999

Siop Gig a Delicatessen

Queens House, Y Sgwar, Corwen

01490 412144

IFOR WILLIAMS TRAILERS

Cwmni Ifor Williams yn falch o gefnogi Sioe Cerrigydrudion.

Ifor Williams are pleased to be supporting Cerrigydrudion Show.

www.iwt.co.uk

sales@iwt.co.uk

01490 412527

     

Sponsors of Cerrig Show DoodleIT Noddwyr

Sponsors of Cerrig Show DoodleIT Noddwyr