Contacts for The Cerrigydrudion Show

Directions to The Cerrig Show

The Show is on the road out of Cerrigydrudion towards Llyn Brenig/Denbigh. The Show fields are on the left and parking is on the right.

For Sat Nav’s please use LL21 9SW.
FREE Parking.

The Cerrig Show
Cerrigydrudion Show

How to Find Us

Ysgrifennydd Adran Gwartheg a Defaid/ Cattle and Sheep Section Secretary

Mr Emyr Williams, Llwyn, Betws Gwerfil Goch

Tel: 01490 460 268

Ysgrifennydd Adran Ceffylau/ Horse and Gymkhana Section Secretary

Mrs Helen HItchmough, Cae Lloi, Betws Gwerfil Goch

Tel: 01490 460250
Mobile: 07794545881
Email:

Ysgrifennydd Adran Cynnyrch Gardd, Fferm, Cartref a Gwaith Llaw/ Horticulture, Home Produce, Children and Handicraft Section Secretary

Mrs Carol Humphreys, Tai Draw, Llanfihangel GM

Tel: 01490 420270

Mrs Rhian Ellis, Plas Hafod y Maidd, Glasfryn

Tel: 01490 420261

Gofalwr a Chyfarwyddwr Stondinau Masnach / Trade Stand Secretary

Mr Trebor Jones, Is y Coed, 2 Caerfelin, Ty Nant, Corwen, Sir Ddinbych

Tel: 01490 420611
Email: 

Ysgrifennydd Nawddogaeth / Sponsorship Secretary 

Mr Alun Jones, Glan Ffrwd, Ty Nant, Corwen, Sir Ddinbych

Tel: 0771784409
Email: 

Trysorydd / Treasurer

Mrs Teleri Jones, Llety Mihangel, Llanfihangel G.M.

Tel: 01490 420005

Cyfarwyddwr y Sioe / Show Director

Mr Ioan Price, Fron Heulog, Cerrigydrudion

Tel: 01490420799
Mobile: 07889399560