Contacts for The Cerrigydrudion Show

Directions to The Cerrig Show

The Show is on the road out of Cerrigydrudion towards Llyn Brenig/Denbigh. The Show fields are on the left and parking is on the right.

For Sat Nav’s please use LL21 9SW.
FREE Parking.

The Cerrig Show
Cerrigydrudion Show

How to Find Us

Ysgrifennydd Adran Gwartheg a Defaid/ Cattle and Sheep Section Secretary

Mr Emyr Williams, Bodynlliw, Betws Gwerfil Goch

Tel: 01490 460265 / 07740 783769

E-mail:

Ysgrifennydd Adran Ceffylau/ Horse and Gymkhana Section Secretary

Miss Gwenno Jones, Tyn y Wern, Dinmael

Tel: 07769 213242
Email:

Ysgrifennydd Adran Cynnyrch Gardd, Fferm, Cartref a Gwaith Llaw/ Horticulture, Home Produce, Children and Handicraft Section Secretary

Mrs Carol Humphreys, Tai Draw, Llanfihangel GM

Tel: 01490 420270 / 07736634512

Mrs Rhian Ellis, Plas Hafod y Maidd, Glasfryn

Gofalwr a Chyfarwyddwr Stondinau Masnach / Trade Stand Secretary

Mr Trebor Jones, Is y Coed, 2 Caerfelin, Ty Nant, Corwen, Sir Ddinbych

Tel: 01490 420611
Email: 

Ysgrifennydd Nawddogaeth / Sponsorship Secretary 

Mrs Lowri Ellis, Glasfryn 

Trysorydd / Treasurer

Mrs Teleri Jones, Llety Mihangel, Llanfihangel G.M.

Tel: 01490 420005

Cyfarwyddwr y Sioe / Show Director

Mr Iwan Price, Fron Heulog, Cerrigydrudion

Tel: 01490 420799
Mobile: 07889 399560