Show Sponsors

FOR FARMERS

Leading Supplier and Manufactuer of Animal Feeds.
www.forfarmers.co.uk
Colomendy industrial Estate Denbigh LL16 5TA
01745 816391

WYNNSTAY

Animal Feeds, Grassland & Arable, Equestrian, Garden & Pet Food, clothing and Shooting
www.wynnstay.co.uk

01691 828512

AMAETHWYR CORWEN

1916 – 2016
Dathlu Canrif o Wasanaeth Eleni Blawdiau Anifeiliad, Offer ffensio & Adeiadalu, Hadau, Gwellt a Gwair, ayb
www.corwenfarmersltd.co.uk 
 
01490 412272 neu 01490 420443 (Ffon Cerrigydrudion)

CIGYDD BALA BUTCHER

Biff Cymreig, Cig Oen a Phorc Lleol Gwasanaeth Rhostio Mochyn ar gael
69 Stryd Fawr, Y Bala
01678 520422

D H JONES LTD

Unit 6
Bala Enterprise Park
Y Bala
LL23 7NL
www.dhjonesltd.co.uk

Tel: 01678 520666

FARMERS MARTS

R G JONES

Arwerthwyr, Priswyr a Gwerthwyr Eiddo
www.farmersmarts.co.uk
www.rgjones-property.co.uk
Dolgellau: 01341 422334/422789
Bala: 01678 520495

CEIR CYMRU

www.ceir-cymru.com
Glasfryn (A5)
Corwen
LL21 0RY
01490 420 231

NFU LLANRWST

Sioned LLoyd & Lona Davies
www.nfu-cymru.org.uk
01492 640983 neu 01492 640113

WIL EDWARDS

Daearwaith Cyf.
Rhos Fawr,
Llangywair
Bala
LL23 7BT
07715 595018

NWF AGRICULTURE

Supplier of high quality Dairy, Beef & Sheep Feeds.
www.nwfagriculture.co.uk
0800 756 2787

MILFEDDYGON Y WERN

WERN VETERINARY SURGEONS

www.wernvets.co.uk
Ruthin: 01824 703066
Bala: 01678 521466
Llanrwst: 01492 640255

LLIO HAF JONES

Gwaith Papur Amaethyddol
07795 278384
01490 420393

MALAC

Gwasanaeth i anifeiliad sydd wedi trigo & gwasanaeth hen blastic silwair.
Derwydd, Llanfihangel GM, Corwen, LL21 9UP
07885 702877

TEIARS SARACENS TYRES

King Street, Cerrigydrudion, LL21 9ST
www.saracenstyres.co.uk
01490 420355

ACT – YOUR FARMING SUPPLIES PEOPLE

Fertiliser, Feeds, Seeds, Supplements, Fuel/Oil, etc
Celfyn Williams 07778 817415

FOELAS ARMS MOBILE BAR

Available for Weddings, Birthdays and Functions
Tel: 01690 770213

EMYR EVANS

Peiriannwyr Amaethyddol
Agricultural Engineers
Unit 9
Colomendy Industrial Estate
Denbigh, LL16 5TA
www.emyrevans.co.uk
01745 812333

IAN EVANS

Saer Maen / Stonemason
Hurio Mini Digger Hire
01490 460262
07789094847

MONA TRACTOR CO LTD

Providing Agricultural & Ground Care Sales & Services over North Wales
Mona Tractors Ltd
Denbigh Road, Ruthin, LL15 2TN
01824 708810

CLWYD ELLIS TRANSPORT LTD

Haulage, Plant & Agricultural Contractor Bod Hyfryd, Glasfryn, Corwen, LL21 0RY
01490 420276
 

DEWI MARK

WILLIAMS

Contractwr Amaethyddol / Agricultural Contractor
Pen y Bryn, Llangernyw
01745 860454
07776372396

HUMPHREYS 

Plant & Machinery, Land Drainage, Construction & Agricultural Contracts 
Tai Draw, Cerrigydrudion
01490 420270

MEIRION DAVIES & CO LTD

Masnachwyr Amaethyddol Agricultural Merchants Colomendy Industrial Estate Denbigh, LL16 5TA
www.meiriondavies.co.uk

01745 812400

 J BRADBURNE PRICE & CO

Perchnogion Marchandoedd Anifeiliad, Llanrwst a Wyddgrug 
Llanrwst: 01492 640693
Wyddgrug: 01352 753873

ARFON ROBERTS

New & Secondhand Farm Machinery Fron Ddu, Padog, Betws y Coed, LL24 0NF
www.arfonroberts.co.uk

01690 770240
07860952435

GUTHRIE JONES & JONES

Cyfreithwyr / Solicitors
Y Bala a Dinbych
01678 520428

01745 814817  

TRYDANWR R JONES ELECTRICIAN

Domestic, Commercial & Agricultural
01490 420362
07831777959

WELSH LUING BEEF

Premium Hafod y Maidd Welsh Luing Beef
Iwan & Eleanor Davies
Hafod y Maidd, Glasfryn, Corwen, LL21 0RY

01490 420232
07879436958

TY ARCHITECTURE CYF

Gwasanaeth Dylunio ar gyfer prosiectau preswyl bach a mawr Osian Parry Jones
01490420667
07833340997

T J ROBERTS & SON

Family Butchers
www.welshqualitymeat.co.uk
Ty Tryweryn, 8 Ffordd yr Orsaf, Bala, LL23 7NG
01678 520471

RUTHIN FARMERS AUCTION COMPANY LTD

In conjunction with Clough & Co
Auctioneers & Valuers . Arwerthwyr & Priswyr
Residential, Agricultural & Commercial, Land & Estate Agents
www.ruthinfarmers.co.uk
01824 705000
01745 812049

BLODYN AUR

Olew gwbl Cymreig wedi’i dyfu ai’ wasgu ganddon ni, dafliad carreg o Cerrig.
Welsh Rapeseed Oil.  
Grown, pressed & bottled in Wales.

THERMOCRETE CHIMNEY LINING SYSTEMS

www.thermocrete.com
Freephone: 0800 034 5442
01490 420358
07798 551554

GODDARD 

Gwasanaethau Tacsis a Bysus Mini Cerrigydrudion
01490 420458 / 420356 /420690

G R EVANS & CO

Cig Da o Gymru 
Y Lladd-dy
Ty Gwyn, Corwen
01490 412999
Siop Gig a Delicatessen
Queens House, Y Sgwar, Corwen
01490 412144

IFOR WILLIAMS TRAILERS

Cwmni Ifor Williams yn falch o gefnogi Sioe Cerrigydrudion.
Ifor Williams are pleased to be supporting Cerrigydrudion Show.
www.iwt.co.uk

01490 412527

DoodleIT Ltd

This website is donated by DoodleIT a website development company based in Ruthin, Denbighshire, North Wales.